top of page

א. מדיניות פרטיות

אנו לוקחים את הפרטיות והאבטחה של המידע האישי שלך ברצינות רבה. כל מידע אישי שנאסף על ידינו יעובד רק בהתאם למדיניות פרטיות זו.

מדיניות פרטיות זו מפרטת כיצד אנו מעבדים נתונים אישיים (כלומר מידע שבאמצעותו ניתן לזהות אדם) שנאסף על ידינו במהלך הפעילות החוקית שלנו, בהתאם לחוק הגנת מידע 1998 וכל חקיקה לאחר מכן ('הגנות על נתונים חוקים'). מדיניות זו נקבעה כדי להגן על זכויותיך על פי חוקי הגנת המידע, וחשוב שתבין מה נעשה עם הנתונים שלך ושתהיה מאושר מכך. אם אתה רוצה לדון בכל עניין הקשור לאופן השימוש בנתונים שלך, אנא התקשר אלינו, שלח לנו דוא"ל או כתוב לקצין הגנת המידע. במקרים מסוימים אנו עשויים להיות מחויבים לבקש כי בקשה רשמית תוגש בכתב.

הפניות לעיבוד מידע כוללות איסוף, שימוש, אחסון והגנה על נתונים. אנו 'בקר הנתונים' למטרות מדיניות זו, והמדיניות חלה על צוות העובדים, הנאמנים, המתנדבים וכל מי שמעבד מידע בשמנו מעת לעת.

ארגונים רשאים לעבד נתונים אם יש להם בסיס חוקי לכך. אנו מעבדים נתונים על בסיס ש:

  • הסכמה מפורשת ומדעת ניתנה על ידי האדם שנתוניו מעובדים; ו/או

  • יש לנו אינטרס לגיטימי בעיבוד הנתונים; ו/או

  • זה הכרחי ביחס לחוזה או הסכם שהאדם התקשר או בגלל שהאדם ביקש לעשות משהו כדי שיוכל להתקשר בחוזה או הסכם; ו/או

  • חלה עלינו חובה חוקית לעבד נתונים.

כאשר אנו מסתמכים על הסכמה בלבד כבסיס לעיבוד נתונים, אנו נדרשים לקבל את הסכמתך המפורשת ואתה יכול לשנות או לבטל הסכמה זו בכל עת על ידי הודעה בכתב, אם כי הדבר עשוי להשפיע על המידה שבה אנו מסוגלים לספק לך שירותים או ליצור איתך אינטראקציה בעתיד.

אנו עשויים לשנות מדיניות זו מעת לעת וכל שינוי כזה יתפרסם באתר האינטרנט שלנו. על אף כל שינוי במדיניות זו, אנו נמשיך לעבד את הנתונים האישיים שלך בהתאם לזכויותיך ולחובותינו בחוק.

מדיניות זו תיכנס לתוקף החל מה-20 במרץ 2018.

 

ב. אילו נתונים אנו אוספים?

 

אנו אוספים את הנתונים הדרושים לנו על מנת להשיג את מטרות הצדקה שלה, לרבות אך לא רק קידום וקידום הדת היהודית על ידי אספקת חינוך ומשאבים ללימוד והדרכה בטקסים ומנהגים של הדת היהודית, ובכך קשר, לקדם ולגייס כספים לכל אחת ממטרות הצדקה שלשמן הוקם הארגון. בהתאם לכך, הנתונים יעובדו למטרות תפעוליות, גיוס כספים ושיווק, הפעלת אירועים, עדכון התומכים שלנו בפעילותנו והתנהלות יעילה של הארגון שלנו באמצעות הצוות המקצועי, הנאמנים והמתנדבים שלנו. נתונים שנאספים ומעובדים עשויים לכלול, אך לא מוגבלים ל:

  • שמות ופרטי התקשרות כגון מספרי טלפון, דואר אלקטרוני וכתובות דואר

  • פרטים והעדפות של מי שמשתתפים באירועים או משתתפים בתוכניות החינוכיות, הדתיות או החברתיות שלנו

  • פרטים הנוגעים לצוות ולמתנדבים כדי לאפשר לנו להשתמש בשירותינו ובמידת הצורך לתגמל אותנו בהתאם

  •  רשומות והעדפות של תורמים ומתנדבים, לרבות, במידת הצורך, פרטי בנק או תשלום על מנת לעבד תשלומים ומידע שנמסר על מצב המס של אדם למטרות איסוף סיוע במתנה

 

מידע אחר הרלוונטי והכרחי עבורנו לביצוע פעילותו, מטרות הצדקה והתחייבויותיו המשפטיות כלפי מוטבים, צוות ואחרים.

 

ג. מה אנחנו עושים עם הנתונים שאנחנו מעבדים

 

אנו משתמשים בנתונים שנאספים כדי לשמור על תיעוד פנימי מדויק של ההתקשרות שלנו עם מוטבים, תומכים, מתנדבים, צוות ואחרים. רישומים אלו מקלים על הפעילות שלנו בהתאם למטרות הצדקה שלנו, מתן שירותים למוטבים, תקשורת עם התומכים שלנו וגיוס כספים ומודעות לגבי עבודתנו באמצעות קמפיינים ואירועים. הנתונים עשויים להיות מעובדים ולהיראות על ידי הצוות, הנאמנים והמתנדבים הרלוונטיים במהלך הפעילות שלנו (כולם עובדים בהתאם למדיניות פרטיות זו) ויישמרו רק כל עוד זה סביר, הכרחי ומותר על פי חוק. אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך כדי לשלוח לך מידע אודותינו ועניינים הקשורים לפעילויות שלנו ולפרויקטים שאנו תומכים בהם, שלדעתנו עשויים לעניין אותך.

 

אנו נשתף נתונים עם צדדים שלישיים מהימנים רק במידת הצורך כדי שנוכל לספק לך שירותים חינוכיים או אחרים, כדי לתקשר איתך (כגון חברות דיוור לתקשורת דואר או פלטפורמות אינטרנט כגון chabad.org לקמפיינים בדוא"ל או ניוזלטרים), עבור עיבוד תשלומים, ניהול אירועים או כפי שצוין אחרת לעיל, ורק ברגע שאנו משוכנעים שכל שימוש כזה בנתונים יתאים למדיניות הפרטיות שלנו ולסטנדרטים של פרטיות ואבטחת נתונים. לא נמכור או נשתף את המידע האישי שלך עם ארגוני צדקה, עסקים או חברות שיווק אחרות ללא הסכמתך המפורשת.

אם נשתף את הנתונים שלך עם עמיתים או שותפים מהימנים מחוץ לאיחוד האירופי, כגון שותפי הפרויקט והתוכנית שלנו בתוך תנועת הקהילה היהודית העולמית, נעשה זאת רק אם אנו בטוחים שהם עומדים באותם סטנדרטים גבוהים שאנו עושים. בעת עיבוד נתונים והגנה על פרטיותם ואבטחתם.

כאשר הדבר נדרש על פי חוק או חובה משפטית, אנו עשויים, במידת הצורך, לשתף את הנתונים שלך עם הרשויות המתאימות, למשל, כדי למנוע ביצוע של עבירה או כדי להקל על חקירתה, או כדי להגן על אדם פגיע.

אתה, כנושא המידע, רשאי לשנות את העדפותיך או לבקש מחיקת הנתונים שלך בכל עת בכתב, בכפוף לכל דרישה משפטית עוקפת לשמירתם. אנו עשויים לשמור נתונים כאלה ב'רשימה דיכוי' כך שנדע שלא ליצור איתך קשר או לעבד את הנתונים שלך בעתיד עד להודעה חדשה.

 

ד. זכויותיך ביחס לנתונים האישיים שלך

 

אתה רשאי לבקש פרטים על מידע אישי שאנו מחזיקים עליך. כל בקשה כזו חייבת להיות מוגשת בכתב. עמלה קטנה עשויה להיות בתשלום אם בקשת מידע מכבידה במיוחד.

אתה יכול לבחור להגביל את האיסוף או השימוש במידע האישי שלך, אך הדבר עשוי לעכב או להגביל את הדרך שבה אנו מסוגלים ליצור איתך קשר. אתה רשאי, בכל עת, לשנות את דעתך לגבי המידע שאנו מחזיקים עליך, או אם נמשיך להחזיק בו בכלל, בכפוף לכל חובה חוקית עלינו לשמור נתונים.

אתה אחראי לדיוק הנתונים שסיפקת לנו. אם אתה סבור שמידע כלשהו שאנו מחזיקים עליך אינו נכון או לא שלם, אנא כתוב לנו בהקדם האפשרי. אנו נתקן מייד כל מידע שיימצא כשגוי.

 

ה. אבטחה

 

אנו מחויבים להבטיח שהמידע שלך מאובטח. על מנת למנוע גישה או חשיפה בלתי מורשית, הקמנו נהלים פיזיים, אלקטרוניים וניהוליים מתאימים לשמירה ואבטחה של הנתונים שאנו מעבדים. אנשים המעבדים נתונים מטעמנו עושים זאת בהתאם למדיניות זו ועל בסיס שאנו משוכנעים שהם יכולים ויעמדו בסטנדרטים הגבוהים שלנו להגנה ואבטחת מידע.

העברת המידע דרך האינטרנט אינה מאובטחת מטבעה, ואיננו יכולים להבטיח את אבטחת הנתונים הנשלחים דרך האינטרנט. אתה אחראי לשמור על סודיות הסיסמה שבה אתה משתמש לגישה לאתר שלנו (אם רלוונטי); לא נבקש ממך את הסיסמה שלך (למעט כשאתה מתחבר לאתר שלנו).

 

ו. גלישה באינטרנט וקובצי Cookie

 

קובץ Cookie הוא קובץ קטן המבקש רשות להציב אותו בכונן הקשיח של המחשב שלך. לאחר שתסכים, הקובץ מתווסף והעוגייה עוזרת לנתח תעבורת אינטרנט או מודיעה לך מתי אתה מבקר באתר מסוים. קובצי Cookie מאפשרים ליישומי אינטרנט להגיב אליך כאדם פרטי. אפליקציית האינטרנט יכולה להתאים את פעולותיה לצרכיך, לאהבתך וללא אהבתי על ידי איסוף וזכירת מידע על ההעדפות שלך.

אנו עשויים להשתמש בקובצי Cookie של יומן תנועה כדי לזהות באילו דפים נעשה שימוש. זה עוזר לנו לנתח נתונים על תעבורת דפי אינטרנט ולשפר את האתר שלנו על מנת להתאים אותו לצרכי הלקוח. אנו משתמשים במידע זה רק למטרות ניתוח סטטיסטי ולאחר מכן הנתונים מוסרים מהמערכת.

בסך הכל, קובצי Cookie עוזרים לנו לספק לך אתר אינטרנט טוב יותר, בכך שהם מאפשרים לנו לעקוב אחר הדפים שאתה מוצא שימושי ואילו לא. קובץ Cookie בשום אופן אינו נותן לנו גישה למחשב שלך או לכל מידע אודותיך, מלבד הנתונים שאתה בוחר לחלוק איתנו.

אתה יכול לבחור לקבל או לדחות קובצי Cookie. רוב דפדפני האינטרנט מקבלים קובצי Cookie באופן אוטומטי, אך בדרך כלל אתה יכול לשנות את הגדרות הדפדפן שלך כדי לדחות קובצי Cookie אם אתה מעדיף. זה עשוי למנוע ממך לנצל את מלוא היתרונות של האתר.

אנו עשויים גם לאסוף ולאחסן מידע על מכשיר הגלישה שלך, כולל, היכן שזמין, כתובת ה-IP שלך, מערכת ההפעלה וסוג הדפדפן שלך. מדובר בנתונים סטטיסטיים אנונימיים על פעילויות הגלישה ודפוסי הגלישה שלך, ואינם מכילים נתונים אישיים כלשהם.

ז. קישורים לאתרים אחרים

האתר שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים בעלי עניין. עם זאת, לאחר שהשתמשת בקישורים אלה כדי לעזוב את האתר שלנו, עליך לשים לב שאין לנו כל שליטה על אותו אתר אחר. לכן, איננו יכולים להיות אחראים להגנה ולפרטיות של כל מידע שאתה מספק בעת ביקור באתרים כאלה ואתרים כאלה אינם כפופים למדיניות פרטיות זו. עליך לנקוט משנה זהירות ולעיין במדיניות הפרטיות החלה על האתר הנדון.

bottom of page