top of page

ה-JCC מציע מגוון רחב של שיעורים ותכניות לקהילה היהודית, המיועדים להגיע לכל הגילאים והרמות של למידה יהודית. הפעילויות כוללות קבוצות דיון בנושאי יהדות, קבוצות שבועיות ללימוד תלמוד ותורה, תוכניות חג מיוחדות, שירות דואר אלקטרוני ואתר יהודי, סעודות שבת וסיוע לתיירים.

bottom of page