top of page

הקהילה היהודית של קפריסין הוקמה בשנת 2015 ומשרתת אלפי חברים ומבקרים מקומיים מדי שנה. 

 

ב-JCC תמצאו בית כנסת, ספרייה יהודית עם מבחר גדול של ספרים, מקווה גברים ונשים, חנות כשרה, ו also_cc781905-5cde-31913-6_bd פינת תיירות עם המפה. והמלצות לטיולים. 

הפעילויות ב-JCC כוללות קבוצת דיון בנושאים יהודיים, שבועי תלמוד ותורה, קבוצות שירות ושמות שבועי לתלמוד ותורה, קבוצות מיוחדות ללימודי חגים ושמות ל-shabba. a few.  

bottom of page