top of page

הקהילה היהודית של קפריסין יוצאת בקמפיין לחינוך העולם על חשיבותה ההיסטורית והתרבותית של קפריסין לעם היהודי.
• המוזיאון היהודי של קפריסין יציג את ההיסטוריה של היהודים בקפריסין שראשיתה כמעט 2000 שנה ובפרט כיצד קפריסין ממשיכה להיות חשובה לעם היהודי.
• קפריסין היא המדינה הגדולה היחידה שאין בה מוזיאון יהודי או מוזיאון השואה.
• לקפריסין ולקפריסאים היה תפקיד חשוב בסיוע לקורבנות השואה שנמלטו מאירופה לאחר מלחמת העולם השנייה כשעשו את דרכם לישראל.
• המוזיאון היהודי של קפריסין הוא פרויקט חינוכי ותרבותי בינלאומי המקדם ומועיל לרפובליקה של קפריסין.
• לאורך ההיסטוריה של קפריסין, אנשים יהודים תמיד חיו באי. ישנן התייחסויות לקבוצות אוכלוסייה גדולות בסלמיס העתיקה ובערי חוף אחרות. במאה ה-16 חיו בפמגוסטה 2,000 יהודים. בתקופת השלטון העות'מאני (1571-1878), שגשגה הקהילה היהודית בקפריסין עקב נהירתם של יהודים ספרדים שנמלטו מחצי האי האיברי.

בקר באתר האינטרנט של JMC למידע נוסף על איך לתמוך בפרויקט חשוב זה.

bottom of page